top of page
  • Redactie PINdeal

Opvragen bedrijfsgegevens is misschien vervelend maar noodzakelijk

Financiële instellingen moeten klanten (opnieuw) leren kennen

Zeker in een B2B situatie wil je als ondernemer graag weten wie met je zaken doet. Je wilt bijvoorbeeld checken of hun naam, adres en bankgegevens kloppen voordat je met ze in zee gaat. Zo moeten ook financiële instellingen hun klanten echt goed kennen. Dit wordt het Know-Your-Customer- (KYC) of Ken-Uw-Klant-principe genoemd.


Zo moet bijvoorbeeld gecheckt worden wie de eigenaren en aandeelhouders van het bedrijf zijn. En of er nog meer belanghebbenden zijn.


Veel ondernemers vinden het bureaucratisch gedoe. Begrijpelijk want het geeft rompslomp en het voelt voor sommige ondernemers vervelend deze informatie te moeten (prijs)geven. Het is helaas wel noodzakelijk.


Elke financiële instelling waarmee een ondernemer te maken heeft, is namelijk wettelijk verplicht om te verifiëren wie zijn klanten zijn en moet hun transacties screenen op risico’s.


Deze en andere verplichtingen zijn in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) vastgelegd. Deze wet moet zorgen voor veilige handel, voorkomen dat er geld wordt witgewassen of geld bij personen terecht komen die een crimineel of terroristisch doel hebben.


Financiële instellingen kunnen flinke boetes krijgen en in het uiterste geval hun betaalvergunning kwijtraken. Als ondernemers de gevraagde informatie niet aanleveren, kunnen ze daarom door de financiële instelling worden afgesloten.


"Niet om ondernemers te pesten"

Piet Mallekoote, algemeen directeur van Betaalvereniging Nederland: “Daarom vragen banken en betaalinstellingen persoons- en bedrijfsgegevens op bij hun klanten, zowel bij nieuwe klanten als bij bestaande klanten. Voor die laatste groep klanten voelt dat vaak raar. Het voelt als wantrouwen. Maar banken en betaalinstellingen doen dat niet om ondernemers te pesten. Het is om samen het betalingsverkeer veilig te houden en te voldoen aan strengere wetgeving tegen fraude”.


En als je het niet doet?

Ondernemers zitten niet te wachten op extra werk en schuiven een verzoek om extra gegevens vaak terzijde. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Ondernemers die de gegevens niet aanleveren, lopen het risico dat ze geen uitbetaling van bijvoorbeeld pin-, creditcard- of andere transacties krijgen of zelfs volledig worden afgesloten van betalingen.


Financiële instellingen moeten hier heel strikt mee omgaan, want zij riskeren boetes of zelfs het intrekken van hun vergunning. Het is dus een wederzijds belang om KYC-gegevens goed op orde te hebben.


 

PINdeal klantscreening

Ook wij vragen bij nieuwe en bestaande klanten informatie en documenten op om de uiteindelijke belanghebbende(n) (UBO) bij de onderneming te kunnen vaststellen. Veranderd er iets in de aandelenverhouding of zeggenschap dan willen we dat graag van jou als ondernemer horen. Je kunt ons daarover tijdens openingstijden bellen (030 755 5335) of 24/7 mailen naar klantenservice@pindeal.nl


Net zoals jij, zijn ook wij liever bezig met producten en diensten die zowel nieuwe en bestaande klanten aanspreken, maar helaas ontkomen we samen niet aan deze verplichte klantscreening.


We proberen onze klanten zoveel als mogelijk te ontzorgen. We zijn goed bereikbaar voor vragen of afstemming over de aan te leveren informatie en documenten.

Bron: Betaalvereniging Nederland, 7 oktober 2020

bottom of page