Waarom betaal je als ondernemer een percentage per creditcard betaling?

In plaats van een vast bedrag per transactie, betalen ondernemers per ontvangen creditcard betaling altijd een percentage over het aankoopbedrag. Zeker bij grote aankopen kunnen de transactiekosten voor de ondernemer dus aardig in de papieren lopen.

 

Een simpel voorbeeld ter verduidelijking:

Een ondernemer betaalt 2,00% commissie per creditcard betaling. De creditcard transactiekosten bij een bedrag van 100 euro zijn dan 2 euro. Bij een aankoopbedrag van 1.000 euro betaal je als ondernemer in dat geval 20,- euro aan kosten. Een aanzienlijk verschil met 5 tot 10 cent aan vaste kosten voor een PIN-betaling, ongeacht de hoogte van het bedrag. 

Maar waarom is dat eigenlijk zo? Waarom wordt er niet gewoon een vast bedrag per transactie gerekend zoals met pinnen?

Een simpele verklaring maar zonder bevredigend antwoord: de kaartverwerker - die namens de ondernemer de creditcard betaling afhandelt - betaalt zelf ook een percentage aan de bank van de kaarthouderDe kaartverwerker rekent dat percentage op zijn beurt met een opslag door aan de ondernemer. Zie hieronder een plaatje ter verduidelijking: 

creditcards accepteren kosten

Uit het plaatje kun je dus afleiden dat de kaartverwerker zelf ook transactiekosten betaalt:

  • aan de kaartuitgever

Afhankelijk van het type kaart en land van kaartuitgifte zo tussen de 0,30% en 2,00% van het transactiebedrag. Dit percentage noemen we voor het gemak maar even het 'bank-percentage'.

  • aan de creditcardmaatschappij (MasterCard, VISA, etc.)

De creditcardmaatschappij heeft de kaartverwerker toestemming gegeven voor de verwerking van creditcard betalingen over hun wereldwijde betaalnetwerk. Naar schatting draagt de kaartverwerker zo tussen de 0,10% en 0,40% per betaling af aan de creditcardmaatschappij (in dit geval MasterCard). Dit percentage noemen we voor het gemak maar even het 'netwerk-percentage'.

 

De ondernemer krijgt dus een optelsom van percentages als transactiekost. 

Deze twee kosten - het bank-percentage en het netwerk-percentage - worden uiteindelijk doorbelast aan de ondernemer met daar bovenop nog een opslagpercentage. Samengevat betaalt de ondernemer dus de volgende creditcard transactiekosten:

 

1. Bank-percentage (~0,30% - 2,00%)

2. Netwerk-percentage (~0,10% - 0,40%)

3. Opslag-percentage (~0,25% - 1,00%)

Deze drie percentages samen maken het uiteindelijke commissiepercentage dat de ondernemer betaalt, in de regel zo tussen de 1,00% en 2,50%.

 

Kaartverwerkers hanteren vaak een gewogen gemiddeld percentage voor alle creditcard betalingen, bijvoorbeeld 2,00% voor alle transacties. Er is echter ook een mogelijkheid om een commissiepercentage per betaling gerekend te krijgen.

 

Dan betaal je bijvoorbeeld voor de ene MasterCard transactie 0,75% en voor de andere MasterCard betaling 1,50%. Afhankelijk van het type creditcard dat gebruikt wordt en waar deze is uitgegeven.

 

Een commissiepercentage dat per betaling wordt vastgesteld wordt in de creditcard wereld 'interchange plus pricing' genoemd. Klik hier voor meer informatie over interchange plus.

Het opslagpercentage dat de kaartverwerker rekent is bedoeld om de kosten van zijn bedrijfsvoering te dekken en wat winst te maken. Als ondernemer begrijp je dat ook een kaartverwerker omzet en winst moet maken voor zijn eigen continuïteit en groei. Kaartverwerkers zijn net als andere bedrijven met elkaar aan het concurreren en verschillen dan ook qua productaanbod, tarieven en serviceverlening. 

 

Vandaar dat het zinvol is voor ondernemers om de verschillende creditcard verwerkers te vergelijken op onder meer hun creditcard transactietarief. Met een snelle vergelijking kunnen honderden of zelfs duizenden euro's bespaard worden.

 

Betaal niet meer dan nodig is! 

Maar waarom betaalt de kaartverwerker dan een percentage aan de kaartuitgever?

 

Nu komen we dichterbij de eigenlijke redenen. Bijna alle creditcardmaatschappijen - waaronder MasterCard en VISA - hebben een groei-strategie bedacht waarin niet zijzelf, maar de banken en financiele spelers uit hun naam creditcards zijn gaan uitgeven en accepteren.

 

Met die strategie konden ze snel hun merk, kaartuitgifte en kaartacceptatie 'boosten', en in meerdere landen tegelijkertijd. Zo zijn MasterCard en VISA er in relatief korte tijd in geslaagd om in meer dan 185 landen geaccepteerd te worden.

Om de banken over te halen om hun creditcards uit te gaan geven hebben ze een aantrekkelijk aanbod gedaan: de bank van de kaarthouder ontvangt voor iedere creditcard betaling een percentage van het aankoopbedrag. Anders gezegd: het is voor een bank interessant om creditcards uit te gaan geven. Ze krijgen naast de rente-inkomsten op het uitstaande krediet ook een procentuele vergoeding per betaling. 

 

Het percentage is echter niet alleen bedoeld als inkomstenbron maar moet ook de kosten en risico’s voor de kaartuitgevende bank afdekken.

 

Mogelijk heb je zelf al gehoord van de aankoopverzekering op producten die met een creditcard worden gekocht. Deze aankopen zijn vaak automatisch verzekerd tegen diefstal of schade. De mogelijke kosten voor het uitkeren bij schade of diefstal wordt met een percentage van de transactie gedeeltelijk afgedekt.

 

Met een vast en klein bedrag per transactie zou een groot financieel risico voor de bank ontstaan. Bij een PIN transactie is er in de regel dan ook geen aankoopverzekering voor de koper. De bank loopt daar geen risico en hoeft geen geld opzij te zetten voor een eventuele claim.

Naast de verzekering moet de kaartuitgevende bank ook het risico op eventuele fraude afdekken. Mocht de creditcard of de creditcard gegevens (online) misbruikt worden, dan vergoed de kaartuitgevende bank de kaarthouder voor de eventuele schade. Ook die kosten moeten worden afgedekt en worden indirect door de ondernemer betaalt.

 

Betaal niet meer dan nodig is! 

Waarom betaal je als ondernemer een percentage over een creditcard betaling?