top of page

Creditcards accepteren per telefoon, fax of email

Er zijn meerdere manieren om klanten op afstand te laten betalen met een creditcard. Lees snel verder.

Voor sommige ondernemers is het fijn als klanten op afstand kunnen bestellen of reserveren, zonder zelf aanwezig te moeten zijn met de creditcard voor de betaling. 

 

Creditcards bieden die mogelijkheid aan ondernemers. Aan de hand van de creditcard gegevens kan de ondernemer de creditcard van de klant zelf belasten. 

Er zijn 3 manieren om creditcard betalingen op afstand te accepteren:

1. 'Keyen' van creditcard transacties

2. Via Mail Order-Telephone Order acceptatie (MO/TO)

3. Via een betaallink

1. Creditcards accepteren door middel van 'Keyen'

Bij het keyen van creditcard betalingen krijgt de ondernemer via telefoon, fax of email het kaartnummer en de vervaldatum van de klant.

 

De verkregen creditcard gegevens worden door de ondernemer vervolgens ingetoetst ('gekeyd') op een pinautomaat om autorisatie aan te vragen.

 

Om dat te kunnen moet de pinautomaat 'keyen' technisch aankunnen en moet je als ondernemer toestemming hebben van de kaartverwerker. 

 

Vanwege het hogere risico op fraude - de klant is namelijk niet aanwezig met de kaart en geeft geen PINcode in - zijn de meeste kaartverwerkers niet happig op het toestaan van het keyen van creditcard betalingen.

 

Tip: wil je kunnen keyen, vraag toestemming aan de kaartverwerker voordat jij een pinautomaat koopt of een aansluiting voor creditcard betalingen aanvraagt. 

 

Mede vanwege het hogere risico op fraude, betaal je als ondernemer in de regel een hoger commissiepercentage.

 

Daarnaast loop je het risico op een 'chargeback' (terugdraaien van de transactie) mocht blijken dat de transactie niet door de rechtmatige kaarthouder is goedgekeurd. Ken je jouw klanten goed en heb je al langer een goede relatie dan is het risico een stuk kleiner.

 

Voor bepaalde ondernemingen is de 'keyen'-functionaliteit van groot belang. Zeker daar waar bestellingen en reserveringen voornamelijk op afstand plaatsvinden, zoals bij bloemisterijen, taxi's, verhuur- en transportbedrijven en hotels.

 

Bijkomend voordeel is dat jij als ondernemer zelf het moment kunt bepalen wanneer de creditcard belast wordt.

2. Creditcards accepteren via Mail Order-Telephone Order acceptatie

Bij Mail Order-Telephone Order (Post Order/Call Center bestellingen) worden de creditcardgegevens door de ondernemer ingegeven op een een beveiligde internetpagina van de kaartverwerker.

 

Op die veilige webpagina kan de ondernemer het kaartnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige beveiligingscode (CVC) van de creditcard ingeven en autorisatie verkrijgen. 

Bij Mail Order-Telephone Order acceptatie bepaalt de ondernemer wanneer de transactie plaatsvindt. Het voordeel boven keyen is dat de ondernemer niet over een betaalautomaat hoeft te beschikken. Als ondernemer bespaar je dus op de kosten van de aanschaf of huur van een betaalautomaat.

 

Omdat bij Mail Order-Telephone Order ook geen extra verificatie mogelijk is van de rechtmatige kaarthouder, is het risico op fraude en een eventuele betwisting voor rekening van de ondernemer. 

3. Creditcards accepteren via een betaallink.

Bij gebruik van een betaallink, stuur jij als ondernemer een weblink door naar de klant. Deze link leidt de klant naar een beveiligde betaalpagina waar hij of zij zelf het kaartnummer, vervaldatum en 3-cijferige beveiligingscode ingeeft en de betaling verricht.

 

De betaallink wordt door de ondernemer aangemaakt via een applicatie van de kaartverwerker. De link kan eenvoudig (samen met bijvoorbeeld een factuur) in een email, sms of whatsapp bericht verstuurd worden naar de klant. De klant bepaalt wanneer de transactie plaatsvindt.

Omdat de kaarthouder zelf de betaling verricht en daarom een extra verificatie kan plaatsvinden, is deze vorm van acceptatie veiliger dan met keyen of Mail Order-Telephone Order. Er is namelijk minder kans op fraude en daarmee minder kans op een betwisting (terugdraaien van de transactie).

 

Vanwege het lagere risico betaal je als ondernemer in de regel ook minder commissie per transactie in vergelijking met het 'keyen' van creditcard betalingen of creditcard acceptatie via Mail Order-Telephone Order acceptatie.

bottom of page