top of page

Privacy en veiligheid

Privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschermen we alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt. Je leest hier hoe wij jouw persoonlijke informatie gebruiken en verwerken.

Laatste pagina update:

3 januari 2022

de rol van PINdeal

De rol van PINdeal

PINdeal helpt ondernemers met de acceptatie van betalingen met betaalpassen en creditcards op pinautomaten in bijvoorbeeld een winkel of horeca-gelegenheid.

 

PINdeal werkt daarvoor samen met verschillende transactieverwerkers. PINdeal is de commerciële schakel tussen ondernemer en de transactieverwerker. Vanwege de positie, rol en dienstverlening van PINdeal, is het noodzakelijk om bedrijfsgegevens en privé-gegevens te verkrijgen, en deze door te geven aan de transactieverwerker(s).

De transactieverwerkers waar PINdeal mee samenwerkt, staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en moeten voldoen aan alle wettelijke voorschriften en bepaling rondom onder andere klantscreening en monitoring, anti-witwas procedures en de bescherming van persoonsgegevens (o.a. AVG).

 

Ook PINdeal heeft vanuit haar informatie- en gegevenspositie de verplichting om - volgend uit onder meer de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) - zorg te dragen voor de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens.

juridische gronden

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te verkrijgen en te gebruiken.

 

Daarnaast moeten we aangeven welke informatie wij gebruiken vanuit de insteek van ‘gerechtvaardigd belang’. Met dat laatste wordt bedoeld informatie en gegevens die wij nodig hebben om onze klanten de meest optimale, persoonlijke service te kunnen verlenen. We hebben gegevens van je nodig voor:

 

Offerte-aanvragen: wanneer je start met een offerteaanvraag voor het kopen (of huren) van een pinautomaat of voor de acceptatie van betaalpassen en creditcards, vragen wij jou onder meer om jouw bedrijfsnaam, KvK nummer, Voor- en achternaam, email adres, (mobiel) telefoonnummer, website en verwachte omzetcijfers op betaalpassen of creditcard betalingen. Persoonlijke informatie (zoals email adressen en telefoonnummers) gebruiken wij om - indien noodzakelijk - aanvullende informatie in te kunnen winnen voor het uitbrengen van een passende offerte. Tegelijkertijd is de informatie noodzakelijk voor het kunnen versturen van de offerte naar jou als offerte-aanvrager.

 

In de regel wordt deze informatie op dit moment in het proces niet gedeeld met een transactieverwerker. In uitzonderingsgevallen - wanneer er behoefte is aan het maken van speciale maatwerk offertes voor bijvoorbeeld branche organisaties of winkelketens - worden alleen bedrijf- en omzetgegevens gedeeld met desbetreffende betaalautomaatleveranciers en transactieverwerkers. Persoonlijke of privé informatie wordt op dat moment niet gedeeld.

Het opmaken van een opdrachtbevestiging of contract: wanneer jij akkoord bent met het commerciële voorstel en ervoor kiest om de aansluiting via PINdeal te regelen, hebben wij informatie nodig om een koop-opdrachtbevestiging of aansluitovereenkomst(en) op te maken. Wij doen dit om het proces van levering en aansluiting voor jou makkelijker te maken en sneller te laten plaatsvinden. Het bespaart jou als ondernemer veel tijd om niet zelf de contracten in te moeten vullen. Daarnaast voorkomt het fouten in de contracten of niet complete contracten en daarmee onnodige vertraging in het leverings- of aansluitproces.

 

Om de opdrachtbevestiging voor de levering van een pinautomaat of aansluitovereenkomst op te stellen, hebben we onder meer de volgende informatie nodig: KvK nummer, BTW nummer, pinautomaatnummer, IBAN nummer en privé-adres gegevens van de Uiteindelijke Belanghebbende(n) (UBO(s)) bij de onderneming of Stichting. Voor de wettelijk verplichte screening door onze transactieverwerkende partners, is het vervolgens ook noodzakelijk om deze informatie te onderbouwen met documenten zoals een KvK uittreksel, kopie bankafschrift en geldig kopie identiteitsbewijs. In specifieke gevallen kan om de statuten of aandeelhoudersregisters worden gevraagd om de Uiteindelijke Belanghebbende(n) bij de onderneming of Stichting te identificeren. Deze informatie wordt conform de daarvoor geldende termijnen door hen opgeslagen om te kunnen bewijzen dat zij aan de wettelijke identificatieplicht hebben voldaan.

Reviews: wij willen graag reviews verkrijgen over onze serviceverlening zodat we deze kunnen gebruiken in de beïnvloeding van nieuwe bezoekers om onze dienstverlening te gebruiken, en zodat wij verbeteringen kunnen doorvoeren in onze dienstverlening en eventuele klachten direct kunnen verhelpen.


Marketingactiviteiten: wij gebruiken de informatie ook voor marketingactiviteiten, voor zover dat is toegestaan volgens de wet. Als je onze PINdeal website bezoekt kunnen wij bepaalde informatie verzamelen, zoals je IP-adres, welke browser je gebruikt, je taalinstellingen en pagina’s (op onze website) die aan je getoond zijn. Daarbuiten kunnen we informatie ontvangen wanneer je bepaalde social media gebruikt. 

Andere communicatie: er kunnen andere momenten zijn waarop we met je in contact willen komen via e-mail, post, telefoon, sms of app-services zoals whatsapp. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn:

  • we willen kunnen reageren op verzoeken of vragen die je hebt gesteld.

  • Als je van onze dienst gebruik hebt gemaakt, kunnen we je een enquête sturen of je uitnodigen een beoordeling te schrijven over je ervaring met PINdeal en de transactieverwerker(s).

  • Wij kunnen je ook andere informatie sturen die gerelateerd is aan je offerteaanvraag.


Het verbeteren van onze dienstverlening: wij gebruiken persoonlijke informatie voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze website en dienstverlening te verbeteren.

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

toegang tot gegevens

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft de volgende drie partijen in onze betaalketen: de betaalautomaatleveranciers, de kassaleveranciers of transactieverwerker(s).

 

Een betaalautomaatleverancier moet immers weten wie de pinautomaat besteld en waar deze moet worden afgeleverd. Een kassaleverancier die naast de kassa hard- en software ook de pinautomaat in beheer heeft - moet ervoor zorgen dat de aansluiting met de transactieverwerker(s) in de pinautomaat komt te staan. De transactieverwerker moet op zijn beurt de wettelijk vereiste screening kunnen uitvoeren op jouw onderneming of stichting en de aansluiting specifiek voor jouw onderneming en pinautomaat in orde maken.

Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons jouw gegevens verkrijgen, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens PINdeal. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

waar worden gegevens opgeslagen

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in verschillende databases en management-data systemen zoals Salesforce, Dropbox en Formulier/Email/Chat applicaties. Deze email/chat applicaties zijn gecertificeerde applicaties van Salesforce en voldoen aan de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestelde eisen op het gebied van privacy en veiligheid.

 

De AVG vereist overigens niet dat EU-persoonsgegevens binnen de EU blijven. De verwerkersovereenkomst van bijvoorbeeld Salesforce die naar hun Binding Corporate Rules, Privacy Shield-certificering en de EU Modelcontracten verwijst, maakt het voor PINdeal mogelijk om de overdracht van EU-persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte conform de wet te regelen. 

hoe lang bewaren we jouw gegevens

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages.

Klinkt simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 

  • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

  • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

  • Privé-adres informatie van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) van een onderneming of Stichting wordt eveneens direct na afronding van de aansluiting verwijderd. 

  • Documenten zoals kopie bankafschriften, kopie identiteitsbewijzen, aandeelhoudersregisters en statuten worden direct na afronding van de aansluiting verwijderd.

wat zijn jouw rechten

Wat zijn jouw rechten?

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailwensen aanpassen? Geen probleem. Je kunt dit doen door ons even een email te sturen op klantenservice@pindeal.nl. Of je laat het ons weten per post.

Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden, of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je via de link onderaan de nieuwsbrief zelf. 

We willen zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

vragen of klachten

Heb jij vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met PINdeal.

Mailen: klantenservice@pindeal.nl o.v.v. privacy vraag/klacht
Schrijven: Middenburcht 136, 3452 MT Vleuten

 

Wanneer je niet tevreden bent over hoe PINdeal omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

wie is verantwoordelijk

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Wij zijn PINdeal.

PINdeal is een onderdeel van Fletio Payments Consulting B.V.

PINdeal is een geregistreerde handelsnaam in de Benelux.

Ons KvK nummer is 52742393 (volg deze link naar de KvK voor een check)
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL851882225B01

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: 030 755 5335
Mailen: klantenservice@pindeal.nl
Schrijven: Middenburcht 136, 3452 MT Vleuten

bottom of page