top of page

Verbod op extra kosten voor PIN, MasterCard en VISA creditcard betalingen aan consumenten 

Laatste artikel update:

7 november 2019

Wat kun je allemaal op deze pagina lezen?

Achtergrond bij het verbod op toeslag PIN en creditcard betalingen

Artikel 7:520 burgerlijk wetboek

Een vier-partijen-betaalstelsel: wat is dat?

Voor welke transacties mag geen opslag of surcharge gerekend worden?

Samenvatting - alles even op een rij

achtergrond

Achtergrond bij verbod op toeslag PIN en creditcard betalingen

Het Europees Parlement heeft in 2015 een richtlijn opgesteld die betrekking heeft op ons Europese betalingsverkeer. Deze betaalrichtlijn heet Payment Service Directive 2, afgekort PSD2.

 

Je kunt deze richtlijn zien als een wettelijk kader aan de hand waarvan ieder EU land zelf lokale, nationale wetgeving moet maken. Denk daarbij aan wetten om het betalingsverkeer veiliger te maken, concurrentie te bevorderen en de belangen van consumenten te beschermen.

 

De PSD2 richtlijn heeft dus ook impact op het Nederlandse betalingsverkeer en wetten en bepalingen die daarmee te maken hebben. 

 

Een belangrijk element uit de PSD2 richtlijn is dat banken ook andere partijen toegang moeten geven tot bankrekeningen van hun klanten.

Bijvoorbeeld voor informatie vergaring (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een kredietcheck bij aanvraag van een lening) of voor het doen van een betaling. Alleen als daarvoor vooraf toestemming is gegeven door de rekeninghouder. Partijen als Google, Apple, Facebook, maar ook bijvoorbeeld Albert Heijn, Bol.com en betaalaanbieders zoals Mollie of Adyen zouden op die manier nieuwe diensten en betaalservices kunnen ontwikkelen voor hun gebruikers en klanten.

Een ander element in de richtlijn probeert aan de belangen van consumenten tegemoet te komen. Het schrijft een verbod voor voor ondernemers om een transactievergoeding te vragen bij bepaalde kaartbetalingen. Zo'n transactievergoeding bij kaartbetalingen wordt ook wel een 'surcharge' genoemd. Op internet kwam je deze opslagkosten nog wel eens tegen. Dan betaalde je bijvoorbeeld 3% extra bovenop de aankoopprijs als je met je MasterCard of VISA kaart wilde afrekenen. Bij betalingen in winkels of horeca zag je maar zelden een surcharge.

 

Aan ieder EU land de schone taak om de verschillende bepalingen in de richtlijn te vertalen naar eigen, nationale wetgeving. Onze overheid nam haar tijd. Lees ook ons blog uit die tijd: 'Politiek worstelt met verbod op toeslag voor elektronische betalingen'. Pas op 19 februari 2019 is de PSD2 betaalwet in de Nederlandse vertaling van kracht geworden. 

 

Het wetsartikel dat specifiek gaat over het verbod van surcharging op kaartbetalingen - het rekenen van extra kosten bij gebruik van een betaalpas of creditcard - is opgenomen in het burgerlijke wetboek. Om precies te zijn in boek 7, artikel 520.

Artikel 7:520 burgerlijk wetboek

Hieronder kun je de letterlijke tekst lezen zoals nu in het burgerlijk wetboek staat. Je kunt het wetsartikel hier terugvinden, op overheid.nl. Het artikel geldt vanaf vanaf 16 maart 2019.

1 - De betaaldienstverlener brengt de betaaldienstgebruiker geen kosten in rekening voor zijn informatieverplichtingen of de toepassing van corrigerende of preventieve maatregelen uit hoofde van deze titel, tenzij:

a. ingevolge de artikelen 533, eerste lid, 534, vijfde lid, of 542, vierde lid, anders is bepaald;

b. de in rekening te brengen kosten zijn overeengekomen tussen de betaaldienstgebruiker en de betaaldienstverlener, en

c. de kosten passend en in lijn met de feitelijke kosten van de betaaldienstverlener zijn.

2 - Bij een betalingstransactie die binnen de Europese Unie wordt verricht en waarbij de betaaldienstverleners van zowel de betaler als de begunstigde, of de enige bij de betalingstransactie betrokken betaaldienstverlener, zich binnen de Europese Unie bevinden, betalen de betaler en de begunstigde elk voor zich de kosten die hun respectieve betaaldienstverlener in rekening brengt.

3 - De betaaldienstverlener belet niet dat de begunstigde van de betaler een vergoeding vraagt of een korting aanbiedt voor het gebruik van een bepaald betaalinstrument. De eventueel in rekening gebrachte kosten liggen niet hoger dan de directe kosten die de begunstigde zelf voor het gebruik van het specifieke betaalinstrument maakt.

4 - Geen vergoeding wordt door de begunstigde gevraagd voor het gebruik van betaalinstrumenten waarvan de afwikkelingsvergoedingen onder hoofdstuk II van Verordening (EU) nr. 2015/571 vallen, noch voor betaaldiensten waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 van toepassing is.

Zoals het wetteksten betaamd wordt je hier ook niet veel wijzer van. Hieronder proberen we alles te duiden in hopelijk voor jou wat meer Jip-en-Janneke taal. 

Het is de 4de bepaling dat het ondernemers verbiedt om toeslagen te rekenen voor bepaalde bankpas en creditcard betalingen. De betaalinstrumenten waar in dit lid 4 op gedoeld wordt zijn namelijk alle consumenten kaarten (pinpassen en creditcards) die zijn uitgegeven onder een zogeheten vier-partijen-betaalstelsel.

Een vier-partijen-betaalstelsel: wat is dat?

Een vier-partijen-betaalstelsel bestaat uit:

1. Een kaarthouder (de persoon die de kaart voor privé of zakelijke gebruikt)

2. Een financiële instelling die de kaart uitgeeft aan de kaarthouder

3. Een kaartaccepterend bedrijf ('de onderneming')

4. Een financiële instelling die de kaartbetaling afhandelt namens de onderneming.

 

De betaalorganisaties MasterCard en VISA worden gerekend tot de vier-partijen-betaalstelsels. Andere kaartorganisaties zoals American Express, Diners en Discover worden gerekend tot drie-partijen betaalstelsels. Deze laatstgenoemde kaartorganisaties geven zelf kaarten uit aan kaarthouders én handelen in de meeste gevallen ook de transacties af namens ondernemers.

Voor welke transacties mag geen opslag of surcharge gerekend worden?

Onder lid 4 vallen alle consumenten kaartbetaalmiddelen die onder een vier-partijen betaalstelsel worden uitgegeven. Voor de Nederlandse situatie betekent dat de volgende kaartbetaalmiddelen hieronder vallen:

 • een Maestro kaart - lees onze Nederlandse 'pinpas'

 • een V PAY kaart - lees onze Nederlandse 'pinpas'

 • De MasterCard kaart - alle varianten: prepaid, debit, credit

 • De VISA kaart - alle varianten: prepaid, debit, credit

Let op! Alleen betalingen door consumenten uit de Eurozone vallen onder deze nieuwe wettelijke bepaling. 

Kaartbetalingen van consumenten van buiten de Eurozone en zakelijke kaart transacties ('corporate cards') vallen niet onder de bepaling. 

Samenvatting - alles even op een rij

 • Het Burgerlijk Wetboek is aangepast en uitgebreid met een extra bepaling. Deze bepaling verbiedt het Nederlandse ondernemers om toeslagen (surcharge) te rekenen aan consumenten voor specifieke kaartbetalingen:

 • het gaat hierbij alleen om kaartbetalingen door consumenten (voor privé aankopen en bestedingen) en ook alleen om debit- en creditcards die binnen de Eurozone zijn uitgegeven.

 • het gaat dan om de Europese consumenten kaarten met een Maestro, V PAY, MasterCard of VISA logo op de kaart. Let op: kaarten met een Maestro of V PAY logo zijn debit cards en gebruiken wij voor 'PIN' betalingen in de winkel.

 

 • Het maakt niet uit of de betaling plaats vindt in een winkel - op een betaalautomaat - of via het internet in een webshop of webwinkel.

 • Kortom: heb je een winkel of webshop en accepteer je kaartbetalingen, dan mag je geen transactiekosten meer zichtbaar aan consumenten doorbelasten voor betalingen met een Maestro, VPAY, VISA of MasterCard kaart die binnen de Eurozone zijn uitgegeven. 

 • Voor alle andere betaalmiddelen mag je vooralsnog als ondernemer een toeslag (blijven) rekenen. Ongeacht of het betaalmiddel gebruikt wordt bij een toonbank of internetbetaling. Dus je mag als retailer kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld cash betalingen in de winkel of voor iDEAL transacties in een webwinkel (zolang het maar de werkelijke transactiekosten zijn die jij aan de transactieverwerker betaalt).

 • Kaarten van American Express, Diners, Discover, JCB en UnionPay vallen niet onder de nieuwe bepaling. Als ondernemer zou je hiervoor dus een toeslag mogen blijven rekenen. 

Hoe is de situatie in België?

Begin Augustus 2018 is in België een wet aangenomen die surcharging in zijn totaal verbiedt. Als handelaar of ondernemer mag je geen extra kosten in rekening brengen bij het gebruik van een specifiek betaalmiddel. Niet in de winkel, niet online. Niet voor Bancontact, voor Maestro, MasterCard, VISA of American Express betalingen.

Wat je als ondernemer kan doen

Voor ondernemers met een pinautomaat is het straks praktisch ondoenlijk om per gebruikte betaalpas of creditcard te bekijken of er wel of niet een opslag mag worden belast.

 

In principe zou je kunnen stellen dat je als winkelier - wil je zeker zijn dat je je aan de wet houdt - geen toeslag meer rekent voor pinpassen (voorzien van een Maestro of VPAY logo) en voor MasterCard of VISA creditcards. Wel houdt je vooralsnog de mogelijkheid om een toeslag te rekenenen bij contante betalingen of betalingen met een American Express, Diners, Discover, JCB of UnionPay kaart.

Voor online ondernemers ligt het mogelijk iets genuanceerder en zijn er technisch gezien misschien mogelijkheden om vast te stellen waar de shopper vandaag komt en waar de creditcard is uitgegeven. Die informatie zou je dan kunnen gebruiken om wel of niet een toeslag te rekenen. Vaak is echter de noodzakelijke informatie pas achteraf beschikbaar. En dan is het te laat. Je kunt als ondernemer in principe pas na het ingeven van het creditcard nummer weten waar de kaart is uitgegeven en een opslag in rekening brengen. Vaak weet je ook pas later of het om een consumenten of zakelijke kaart gaat (deze informatie is vaak tijdens de autorisatie - op het moment van de betaling - niet bekend. En je wilt de betalende klant - die zich dan vaak binnen de omgeving van de internetkassa bevindt - niet verrassen met een opslag.

 

De nieuwe wet betekent dus ook dat online ondernemers moeten besluiten om geen toeslag te rekenen voor MasterCard en VISA betalingen. Ze behouden wel de mogelijkheid om een surcharge te rekenen voor betaalmiddelen als iDEAL, AfterPay, Klarna en American Express.

Wat kun je doen om de 'pijn' te verzachten?

Regel zo scherp mogelijke tarieven voor jouw PIN en creditcard betalingen en houd jouw transactiekosten zo laag mogelijk. 

Wij kunnen je helpen aan een scherp tarief voor pin betalingen en het accepteren van creditcards.

samenvatting
wat kun je doen

Creditcards accepteren tegen een echt scherp tarief.

Nederlandse en Europese creditcards accepteren voor minder dan 1,00%

bruto uitbetaling van MasterCard en VISA betalingen voor snellere boekhouding

gratis aansluiting op alle gangbare pinautomaten (bijv. CCV, Worldline)

of bel gratis met PINdeal op 030 755 5335

bottom of page